พาณิชย์ ปลุกตลาด CLMV ประเดิมจัด มหกรรมการค้าชายแดน จ.สระแก้ว

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 กรมฯ กำหนดจัดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสระแก้ว” เพื่อยกระดับการค้าและกระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี 3 กิจกรรมหลัก คือคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

(1) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : ณ ห้าง Big C อรัญประเทศ โดยมีสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและกัมพูชาที่ผ่านการคัดเลือกมาร่วมออกร้าน กว่า 50 คูหา

(2) การสัมมนา “ติดปีก SMEs ด้วย E-commerce” : ณ โรงแรม เดอะ เวโล โฮเต็ลฯ โดยวิทยากรจาก Klangthai.com, EXIM Bank และกระทรวงพาณิชย์ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าต่างประเทศ กฎระเบียบ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ

(3) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย-คู่ค้า CLMV : ณ โรงแรม เดอะ เวโล โฮเต็ลฯ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ

ในโอกาสเดียวกันนี้ กรมฯ จะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) ที่ปัจจุบันได้เปิดใช้งานชั่วคราวแทนจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่ไม่สามารถขนส่งสินค้าผ่านได้เนื่องจากเหตุอัคคีภัยที่กาสิโนฝั่งปอยเปต ซึ่งกรมฯ ได้ติดตามความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยหากสามารถเปิดใช้งานด่านบ้านหนองเอี่ยนได้อย่างเต็มรูปแบบจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนจังหวัดสระแก้วได้เป็นอย่างมาก ตลอดจนเพิ่มมูลค่าส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชา ให้สูงขึ้นในอนาคต

อนึ่ง ในปี 2565 การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวม 198,315 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปกัมพูชา 164,186 ล้านบาท นำเข้า 34,129 ล้านบาท และไทยได้ดุลการค้า 130, 058 ล้านบาท ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก (ด่านศุลกากรอรัญประเทศ) จังหวัดสระแก้ว เป็นด่านที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 103,062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.77 ของการส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งหมดคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายรณรงค์ กล่าวปิดท้ายว่า “กรมฯ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออก และพัฒนาการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการแสวงหาตลาดและโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไทย จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของงาน “มหกรรมการค้าชายแดน จ.สระแก้ว” โดยสามารถติดต่อได้ที่ https://line.me/R/ti/p/@690flsum?from=page&accountId=690flsum หรือ โทร. 06-4603-5779 นอกจากนี้ กรมฯ มีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ในปี 2566 อีก 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนราธิวาส อีกด้วย”


นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 กรมฯ กำหนดจัดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสระแก้ว” เพื่อยกระดับการค้าและกระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี 3 กิจกรรมหลัก คือคำพูดจาก