อัพเดท! ผลตัดแต้มใบขับขี่รถสาธารณะกว่า 18,662 ราย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ขบ. ได้ติดตามผลการบังคับใช้มาตรการระบบตัดคะแนนใบอนุญาต ขับรถขนส่งและรถสาธารณะ พบว่า ตั้งแต่1ธ.ค.64-9ส.ค.65มีจำนวนการกระทำความผิดกฎหมายที่สูง ถูกตัดคะแนนสะสมทั่วประเทศ18,662ราย มีการพักใช้ใบอนุญาต66ราย ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ ลดการกระทำผิดซ้ำในข้อหาเดิม อีก63ราย โดยพบการกระทำความผิด พ.ร.บ.การขนส่งทางบก สูงสุด ได้แก่“ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด”ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายเสกสม กล่าวต่อว่า ตลอดจนสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ในขณะที่ ผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.รถยนต์ สูงสุด ได้แก่ “กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ก้าวร้าว” และเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้ว 1 ราย เนื่องจากใช้ยาเสพติดให้โทษขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

สำหรับการนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาต ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาใช้ เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ โดยผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนด และถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

อย่างไรก็ตาม ขบคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ได้กำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะ ให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย หากพบกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเฝ้าติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งหวังให้ผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งทำตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่ง รวมถึงลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ขบ. ได้ติดตามผลการบังคับใช้มาตรการระบบตัดคะแนนใบอนุญาต ขับรถขนส่งและรถสาธารณะ พบว่า ตั้งแต่1ธ.ค.64-9ส.ค.65มีจำนวนการกระทำความผิดกฎหมายที่สูง ถูกตัดคะแนนสะสมทั่วประเทศ18,662ราย มีการพักใช้ใบอนุญาต66ราย ต้องเข้ารับการอ…