เช็กที่นี่ “ทางหลวงชนบท” แม่ฮ่องสอน-ตาก น้ำท่วมสูง ห้ามผ่าน 1 สายทาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ส.ค.66 สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน มีถนนทางหลวงชนบทที่เกิดเหตุภัยพิบัติเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ดังนี้

1.ทางหลวงชนบทสาย มส.3004 แยก ทล.105-บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ช่วง กม.ที่ 49+310 ถึง 49+380, 49+350 ถึง 49+580, 69+120 ถึง 69+200) น้ำกัดเซาะคันทาง (สัญจรผ่านได้)คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

2.ทางหลวงชนบทสาย ตก.3002 แยก ทล.105-บ้านวังแก้ว อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (ช่วง กม. ที่ 12+100 ถึง 12+200) น้ำท่วมขัง 160 ซม. (สัญจรผ่านไม่ได้)

ทั้งนี้ ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด และจะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศหรือติดต่อสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ส.ค.66 สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน มีถนนทางหลวงชนบทที่เกิดเหตุภัยพิบัติเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ดังนี้…